پرش به محتوا
پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زهره

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زهره (کامل و جدید)

نام فایل: پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زهره تعداد صفحه: 75 اسلاید منظم قابل ویرایش در یک پاورپوینت زیبا و دقیق با اسلایدهایی منظم، ویژگی های… ادامه »پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زهره (کامل و جدید)

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره اورانوس

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره اورانوس (جدید و کامل)

نام فایل: پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره اورانوس تعداد صفحه: 53 اسلاید منظم قابل ویرایش در یک پاورپوینت زیبا و دقیق با اسلایدهایی منظم، ویژگی های… ادامه »پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره اورانوس (جدید و کامل)

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زحل

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زحل (کامل و جدید)

نام فایل: پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زحل تعداد صفحه: 55 اسلاید منظم قابل ویرایش در یک پاورپوینت زیبا و دقیق با اسلایدهایی منظم، ویژگی های… ادامه »پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره زحل (کامل و جدید)

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره عطارد

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره عطارد (کامل و جدید)

نام فایل: پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره عطارد تعداد صفحه: 44 اسلاید منظم قابل ویرایش در یک پاورپوینت زیبا و دقیق با اسلایدهایی منظم، ویژگی های… ادامه »پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره عطارد (کامل و جدید)

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره مشتری

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره مشتری (جدید و کامل)

نام فایل: پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره مشتری تعداد صفحه: 64 اسلاید منظم قابل ویرایش در یک پاورپوینت زیبا و دقیق با اسلایدها و تصاویری زیبا،… ادامه »پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره مشتری (جدید و کامل)

پاورپوینت انگلیسی درباره زمین

پاورپوینت انگلیسی درباره زمین (جدید و کامل و منظم)

نام فایل: پاورپوینت انگلیسی درباره زمین تعداد صفحه: 36 اسلاید منظم قابل ویرایش در یک پاورپوینت زیبا و دقیق با اسلایدها و تصاویری زیبا، ویژگی… ادامه »پاورپوینت انگلیسی درباره زمین (جدید و کامل و منظم)

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره نپتون

پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره نپتون (جدید و کامل)

نام فایل: پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره نپتون تعداد صفحات: 52 اسلاید منظم قابل ویرایش در این پاورپوینت با اسلایدهایی منظم و مرتب ویژگی های کامل… ادامه »پاورپوینت انگلیسی درباره سیاره نپتون (جدید و کامل)